ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

·  Μελέτη ενοτήτων με σχεδιαγραμματικές ψηφιακές παρουσιάσεις.

·  Ερωτήσεις κατανόησης κειμένου

·  Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου σε φύλλα εργασιών εντός αίθουσας για καλύτερη εμπέδωση ύλης.

· Διδασκαλία μεθοδολογίας κάθε τύπου παραθέματος (κείμενο,στατιστικός πίνακας,εικονιστικό υλικό,σκίτσο) τόσο με τη μέθοδο της παράθεσης όσο και τη μέθοδο της σύνθεσης.

·  Ανάλυση παραθεμάτων σχολικού εγχειριδίου.

·  Ανάλυση συμπληρωματικών πηγών με συντελεστή δυσκολίας αυξημένο.

·  Σημειώσεις όρων που συναντάμε και πίνακες με σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα και ημερομηνίες για αποτελεσματικότερη αφομοίωσή τους.

·  Θέματα προσομοίωσης σε επίπεδο πανελλαδικών σε ώρες εμβάθυνσης του μαθήματος.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.