ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημά μας επικεντρωνόμαστε στους εξής τομείς:

* Επεξεργασία κειμένων .

* Άσκηση σε ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων και στην περιληπτική απόδοσή τους.

* Αναγνώριση της οργάνωσης του κειμένου(δομή, τρόπος σύνδεσης παραγράφων και διαρθρωτικές λέξεις)

* Άσκηση σε γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα .

* Αξιοποίηση του λεξιλογίου του κειμένου ( συνώνυμα και αντώνυμα).

* Μελέτη της ετυμολογίας των λέξεων( σύνθεση, παραγωγή, προθήματα και επιθήματα)

* Παραγωγή λόγου.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.