ΦΥΣΙΚΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημά μας επικεντρωνόμαστε στους εξής τομείς:

* Γνωριμία με τις έννοιες του ηλεκτρικού φορτίου 

* Ηλεκτρικής δύναμης 

* Νόμος Κουλόμπ 

* Ηλεκτρικό ρεύμα 

* Ηλεκτρικό κύκλωμα 

* Νόμος Ωμ και συνδυασμός ασκήσεων

* Περιοδικές κινήσεις 

* Ταλαντώσεις 

* Οπτική

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.