ΑΕΠΠ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Μέσω του τμήματος μας φροντίζουμε ώστε ο μαθητής να κάνει μια σωστή εισαγωγή στην θεωρία των υπολογιστών και να κατανείμει σωστά τον τρόπο ανάπτυξης αποτελεσματικών αλγορίθμων. Για να το πετύχουμε αυτό επικεντρονώμαστε στα εξής πεδία:

* Επεξήγηση κάθε κεφαλαίου

* Λύση ασκήσεων πάνω σε κάθε κεφάλαιο καθώς και θεωρητικών ερωτήσεων

* Επεξεργασία επιπλέον ερωτήσεων και ασκήσεων για εμβάθυνση στην ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων.

* Επαναληπτικά διαγωνίσματα μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας.

* Διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.