ΑΡΧΑΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Αδίδακτο Κείμενο Αρχαίων Ελληνικών:

* Άσκηση στη μετάφραση κειμένων της αττικής διαλέκτου.

* Πλήρης γραμματική και συντακτική ανάλυση όλων των όρων του κειμένου.

* Επεξεργασία γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

* Ασκήσεις εμπέδωσης σε όλα τα φαινόμενα.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.