ΑΛΓΕΒΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημά μας επικεντρωνόμαστε στους εξής τομείς:

* Επανάληψη ταυτοτήτων 

* Παραγοντοποίηση και εξάσκηση με αντίστοιχες ασκήσεις 

* Απόλυτες τιμές 

* Ρίζες 

* Εξισώσεις και ανισώσεις 

* Εξισώσεις παραμετρικές 

* Επίλυση δευτεροβάθμιων εξισώσεων και πρόσημο τριωνύμου

* Ακολουθίες 

* Συναρτήσεις μειδιαίτερη έμφαση στα πεδία ορισμού .

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.