ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

·  Μετάφραση  του κειμένου κάθε ενότητας.

·  Επεξεργασία των ερωτήσεων κατανόησης των κειμένων.

·  Ερμηνεία του λεξιλογικών πινάκων .

·  Επεξήγηση της ετυμολογίας των λέξεων.

·  Εξοικείωση με τα γραμματικά και τα συντακτικά φαινόμενα.

·  Ασκήσεις εμπέδωσης σε όλα τα φαινόμενα.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.