ΧΗΜΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημά μας επικεντρονόμαστε στα εξής πεδία:

* Βασικές έννοιες

* Ιστορία της Χημείας

* Περιοδικός Πίνακας - Δεσμοί

* Χημικές Αντιδράσεις

* Πετρέλαιο-Υδρογονάνθρακες

* Αλκοόλες - Φαινόλες

* Καρβοξυλικά οξέα

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.