ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Επεξεργασία κειμένων .

Άσκηση σε ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων και στην περιληπτική απόδοσή τους.

Αναγνώριση της οργάνωσης του κειμένου

Αξιοποίηση του λεξιλογίου του κειμένου ( συνώνυμα και αντώνυμα).

Μελέτη της ετυμολογίας των λέξεων( σύνθεση, παραγωγή, προθήματα και επιθήματα)

 Παραγωγή λόγου

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.