ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημα της Γεωμετρίας της Α' Λυκείου θα γίνει ανασκόπηση και εμβάθυνση σε κριτήρια και θεωρήματα πάνω στα τρίγωνα. Θα ασχοληθούμε με τα γνωστά μας τετράπλευρα, τα παραλληλόγραμμα και τα τραπέζια, των οποίων ο συνδυασμός  με τον κύκλο και τις εφαρμογές τους πάνω στα τρίγωνα θα μυήσουν τον μαθητή στο αξεπέραστο λογικό- επαγωγικό σύστημα του Ευκλείδη.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.