ΦΥΣΙΚΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

  • Επεξήγηση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου ( Κινήσεις – δυνάμεις – Έργο -  Ενέργειες ).
  • Επεξεργασία των ερωτήσεων της θεωρίας του σχολικού βιβλίου.
  • Επεξήγηση και λύση των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.
  • Επίλυση σύνθετων ασκήσεων από τράπεζα θεμάτων .
  • Επανάληψη κάθε κεφαλαίου.
  • Επαναληπτικό διαγώνισμα μετά την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.