ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημα της Γεωμετρίας της Β' Λυκείου θα μάθουμε την χρησιμότητα των λόγων και των αναλογιών πάνω σε γεωμετρικά σχήματα και θα εμβαθύνουμε στα τρίγωνα. Θα ασχοληθούμε με την εύρεση εμβαδού σε πολυγωνικά χωρία, την κατανόηση των κανονικών πολυγώνων και τον συνδυασμό τους με τον κύκλο. Θα μάθουμε να συνδυάζουμε τις καινούριες έννοιες και τα θεωρήματα στο επίπεδο και να εργαζόμαστε σε πολλαπλά επίπεδα. 

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.