ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Μελέτη εισαγωγών Ξενοφώντα και Θουκυδίδη

Μετάφραση κειμένων Ξενοφώντα και Θουκυδίδη

Ερμηνευτική προσέγγιση κειμένου,σχόλια

Λεξιλογικές ασκήσεις,Ασκήσεις ετυμολογίας

 Γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.