ΦΥΣΙΚΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

  • Επεξήγηση της θεωρίας κάθε κεφαλαίου ( Μηχανικές ταλαντώσεις – Κύματα – Ρευστά – Μηχανική στερεού – Κρούσεις ).
  • Επεξεργασία των ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου.
  • Επεξήγηση και λύση των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.
  • Επίλυση σύνθετων και συνδιαστικών ασκήσεων για περισσότερη εμβάθυνση.
  • Επίλυση θεμάτων προσομοίωσης  πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Επανάληψη μετά την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου.
  • Επαναληπτικό διαγώνισμα στο τέλος κάθε κεφαλαίου σε μορφή προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.