ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ένα τριετές ολοκληρωμένο πρόγραμμα κάλυψης όλων των μαθημάτων σε χαμηλό οικονομικό κόστος, με κεντρικό στόχο την εμπέδωση μεθοδολογίας στην κριτική γνώση και την επιτυχημένη σχολική επίδοση ,που είναι κριτήριο τόσο στη διαμόρφωση θετικής ψυχολογίας απέναντι στα μαθήματα ,όσο και στη διασφάλιση καλής τελικής βαθμολογίας ,που είναι πλέον προσμετρήσιμη μαζί με τις Πανελλήνιες εξετάσεις στα μόρια για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


Γ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΠ. 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΠ 2
ΣΥΝΟΛΟ 16
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΥΛΗΣ 2

ΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ 5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ. 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΠ. 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΠ 2
ΣΥΝΟΛΟ 19
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΥΛΗΣ 2

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΦΥΣΙΚΗ 5
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΕΚΘΕΣΗ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΠ. 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΠ 2
ΣΥΝΟΛΟ 16
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΥΛΗΣ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΑΕΠΠ 3
ΑΟΘ 2
ΕΚΘΕΣΗ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΠ. 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΠ 2
ΣΥΝΟΛΟ 16
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΥΛΗΣ 2

Β ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 8
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΣΥΝΟΛΟ 8
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΣΥΝΟΛΟ 8
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 8
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16

Α ΛΥΚΕΙΟΥΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2
ΣΥΝΟΛΟ 16