ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!


* Μελέτη εισαγωγών Πλάτωνα και Αριστοτέλη


*Άσκηση στη μετάφραση κειμένων Πλάτωνα και Αριστοτέλη.


*Ερμηνευτικά σχόλια και παρατηρήσεις


*Εξάσκηση σε λεξιλογικές ασκήσεις,ασκήσεις ετυμολογίας

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.