ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Μελέτη εισαγωγών περί ρητορικής και αττικού ρητορικού λόγου.

Άσκηση στη μετάφραση κειμένου Λυσία Υπέρ Μαντιθέου

Ερμηνευτικά σχόλια και παρατηρήσεις

Εξάσκηση σε λεξιλογικές ασκήσεις,ασκήσεις ετυμολογίας

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.