ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημά μας επικεντρωνόμαστε στα εξής πεδία:

* Διδασκαλία της εισαγωγής του μαθημάτος.

* Επεξήγηση του περιεχομένου κάθε ενότητας.

* Χωρισμός κάθε ενότητας σε σκηνές με την απόδοση πλαγιότιτλου.

* Εντοπισμός αφηγηματικών τρόπων (αφήγηση, περιγραφή, διάλογος) και αφηγηματικών τεχνικών (προοικονομία, επική ειρωνεία, εγκιβωτισμός, in media res).

* Χαρακτηρισμός προσώπων.

* Αξιολόγηση των στοιχείων πολιτισμού.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.