ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

ΑΛΓΕΒΡΑ :Πράξεις με ρητούς αριθμούς και ιδιότητες δυνάμεων. Επίλυση
εξισώσεων, πράξεις με άρρητους αριθμούς, εισαγωγή στις συναρτήσεις ,
κατανόηση αναλόγων και αντιστρόφως αναλόγων ποσών.


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: Εμβαδά επιπέδων σχημάτων , Πυθαγόρειο θεώρημα , τριγωνομετρία
,κανονικά πολύγωνα, μήκος κύκλου, εμβαδόν κυκλικού δίσκου .

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.