ΧΗΜΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημά μας επικεντρωνόμαστε στους εξής τομείς:

* Περιοδικός πίνακας 

* Οργανική χημεία 

* Πετροχημεία 

* Οξέα 

* Βάσεις και Άλατα

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.