ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Στο μάθημά μας επικεντρωνόμαστε στα εξής πεδία:

* Επεξεργασία κειμένων .

* Άσκηση σε ερωτήσεις κατανόησης των κειμένων και στην περιληπτική απόδοσή τους.

* Εντοπισμός της δομής των κειμένων( μορφοποίηση παραγράφων, θεματικές ενότητες).

* Εντοπισμός αφηγηματικών τρόπων και αφηγηματικών τεχνικών.

* Χαρακτηρισμός της γλώσσας και του ύφους .

* Αναγνώριση των σχημάτων λόγου.

* Χαρακτηρισμός προσώπων.

* Εντοπισμός αξιών και ιδεών που σχετίζονται με την εποχή του έργου και τη βιωματικότητα των μαθητών.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.