ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

ΑΛΓΕΒΡΑ :Επανάληψη πράξεων με ρητούς, ιδιότητες δυνάμεων και ριζών ,
πράξεις με μονώνυμα και πολυώνυμα. Εκμάθηση αξιοσημείωτων ταυτοτήτων ,
παραγοντοίηση παραστάσεων , επίλυση δευτεροβάθμιων και κλασματικών
εξισώσεων , επίλυση γραμμικών συστημάτων, συναρτήσεις.


ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ : Ισότητα τριγώνων , ομοιότητα τριγώνων, επανάληψη
τριγωνομετρίας από την Β΄ Γυμνασίου και εκμάθηση τριγωνομετρικών ταυτοτήτων .

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.