ΦΥΣΙΚΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

Το μάθημα της Φυσικής Α' Γυμνασίου έχει ως στόχο την κατανόηση καθημερινών εννοιών  όπως είναι ο χρόνος,το βάρος,η μάζα κ.α. μέσω της πειραματικής μεθόδου ,την παρατήρηση και καταγραφή αποτελεσμάτων καθώς και τη συζήτησή τους μέσα στην τάξη με σκοπό να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα τα οποία θα αποτελέσουν και τους πρώτους νόμους της Φυσικής.Μαζί θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία εποικοδομητική και διασκεδαστική!

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.