ΔΗΜΟΤΙΚΟ

H σωστή αρχή μετράει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ..!

“Πέραν του βασικού προγράμματος καθημερινής μελέτης παρέχεται η δυνατότητα για τις τάξεις ε’ και στ’ για προετοιμασία για την α’ γυμνασιίου με 2 ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα :
Α.Eιδικό πρόγραμμα φιλολογικών «Σκέφτομαι και γράφω» (ορθογραφία,γραμματική,εμπλουτισμός λεξιολογίου,ανάπτυξη ιδεών)
Β.Ειδικό πρόγραμμα Μαθηματικών (Οργάνωση ύλης,επαναλήψεις,γραπτές και προφορικές ασκήσεις με τη μορφή παιχνιδιού,βελτίωση επιδόσεων,αντιμετώπιση δυσκολιών)”

· Σε συνεργασία με τη “Nέα Παιδεία» λειτουργεί σε αυτοτελή χώρο (ισόγειο) σε γκρουπάκια καθημερινής μελέτης.

· Οι μικροί μαθητές μελετούν συστηματικά με τη βοήθεια έμπειρων εκπαιδευτικών παιδαγωγών και ειδικών παιδαγωγών και προετοιμάζουν τα μαθήματα της επόμενης μέρας.

· Παρέχεται ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ και όχι αναποτελεσματική μεσημβρινή φύλαξή τους.

· Δημιουργική απασχόληση με ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

· Εκμάθηση και εφαρμογή σύγχρονων εποπτικών μέσων για τις διδακτικές ανάγκες.

· EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (Stem education)

· Ομάδες εμψύχωσης παιδιών και εφήβων.·

·Διάγνωση, Αξιολόγηση, Αποκατάσταση Μαθησιακών δυσκολιών με ειδικά σταθμισμένα test από τους άρτια καταρτισμένους επιστημονικούς μας συνεργάτες.ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Οι σημειώσεις και τα φύλλα εργασιών σε καθορισμένες ώρες εμβάθυνσης που χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους καθηγητές καθιστούν το μάθημα κατανοητό και αποδοτικό.